Om de data van je eigen club op db.basketball.nl te krijgen, zodat je die weer zoals vanouds kunt gebruiken op je eigen site of app moet je dit stappen plan volgen:

 1. Log in in sportlink club met rechten van het wedstrijdsecretariaat (je moet de wedstrijd schema's kunnen zien)
 2. Wedstrijdzaken -> Wedstrijden plannen -> Wedstrijdprogramma
 3. Tabblad "Seizoen"
 4. Exporteer na Selectie (Groene pijltje rechtsonder)
 5. Klik de eerste regel aan in "Beschikbare kolommen"
 6. Houd de shift toets ingedrukt en klik de laatste kolom aan
 7. Klik op de pijl naar rechts, zodat alle velden van de linker naar rechter kolom gaan
 8. Klik onderaan op 'verder'
 9. Kies voor 'Puntkomma' en laat 'Kolomnamen op de eerste rij' aangevinkt
 10. Klik op 'Voltooien' en sla het bestand op je computer op bijv. met de naam 'schema.csv'
 11. Stuur dat bestand naar voets@hotmail.com, ik zal het in db.basketball.nl inladen en zorgen dat je weer als vanouds de schema's kunt ophalen voor eigen gebruik.

Seizoen wedstrijdschema overzicht: Klik op het icoontje rechtsonder, de diskdrive met het groene pijltje omhoog Selecteer alle kolommen voor de export Alle kolommen geselecteerd Zorg dat je puntkomma als scheidingsteken gebruikt en de headers mee exporteer